FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा ८०/८१ 02/11/2024 - 15:20 PDF icon बेरोजगार-दर्ता-फाराम अनुसूची-१.pdf
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रका निवेदन र फारामहरु ८०/८१ 07/24/2023 - 10:26 PDF icon खानेपानीका लागि सौर्य पम्पीङ्ग प्रणाली मागका लागि आवेदन फाराम.pdf, PDF icon सौर्य, वायू तथा सौर्य _वायु मिश्रित मिनीग्रिड परियोजना मागका लागि आवेदन फाराम.pdf, PDF icon सिचाइको निबेदन.pdf, PDF icon सामुदायिक्, सार्बजनिका एबम धार्मिका स्थानहरुमा सौर्य बत्ती जडानको लागी निबेदन.pdf, PDF icon शैक्षिक सस्था र स्वास्थ्य स्स्थाहरुमा सौर्य उर्जा जडानको लागी निबेदन.pdf
का स मु अधिकृतस्तर ७९-८० 07/21/2023 - 13:58 PDF icon का.स.मु._अधिकृत स्तर Shisiradhikari.com_.pdf
का स मु सहायक स्तर ७९-८० 07/21/2023 - 13:58 PDF icon का.स.मु._सहायक स्तर shisiradhikari.com_.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ७९-८० 07/16/2023 - 15:10 PDF icon का स मु.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको का स मू फराम ७९-८० 06/15/2023 - 11:28 PDF icon का.स.मू. करार.pdf
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फाराम ७९-८० 06/04/2023 - 10:50 PDF icon अनुसूचि फाराम.pdf
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको विभिन्न सूचनाहरुको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी नमुना फारामहरु ७९-८० 08/28/2022 - 11:43 PDF icon कृषि सिँचाईका लागि आवेदन फारा, PDF icon धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु, PDF icon सार्वजनिक संस्थाहरु, PDF icon सौर्य मिनिग्रिड
दरखास्त फाराम ७८।७९ 10/04/2021 - 12:04 PDF icon दरखास्त फाराम नयाँ.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण फाराम ७८।७९ 07/26/2021 - 10:50 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण फाराम.pdf

Pages