FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६।०३।०९ गते को ३३औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 07/02/2019 - 09:58 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या ३३.pdf

२०७५।०३।१० गतेको पाँचौ गाउँ सभाका निर्णयहरु

७५/७६ 07/01/2019 - 08:53 PDF icon पाचौ गाउ सभा बैठक final.pdf

२०७५।०९।०३ को कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/26/2019 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या २६.pdf

२०७५।०२।१० देखी २०७५।०९।०३ सम्मका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/26/2019 - 10:19 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १५.pdf

२०७५।०२।१० देखी २०७५।०९।०३ सम्मका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/26/2019 - 10:19 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १५.pdf

२०७५।०४।०४ देखी २०७५।०६।१८ सम्मका कार्यपालीकाका निर्णयहरु

७५/७६ 10/30/2018 - 14:34 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या २०.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या २१.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या २२.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या २३.pdf

२०७५।०२।१० देखी २०७५।०३।२४ सम्मका कार्यपालीकाका निर्णयहरु

७४/७५ 10/30/2018 - 14:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १५.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १६.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १७.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १८.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १९.pdf

पहिलो कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७४/७५ 08/24/2017 - 11:03 PDF icon 1st Nirnay.pdf