FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम EMIS Code ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको तहsort descending विद्यालयको प्रकार प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल
सरस्वती आधारभूत विद्यालय सिर्सी 700030001 वडा नं.२ २०४६/११/२३ आधारभूत सरकारी दुर्गा रजवार ९८६५८५९९०८ gajendra.magar.9083@gmail.com
वयलगाउँ आधारभूत विद्यालय 700320001 वडा नं.५ २०३२/०९/०२ आधारभूत सरकारी यज्ञ राज विनाडी ९८६४३१४७४२ bayalgaun988@gmail.com
मेलघडी आधारभूत विद्यालय अत्तरकाँडा 700320012 वडा नं.५ २०५६/१०/१० आधारभूत सरकारी राम बहादुर बोहरा ९८६८९४२४१३ bohararam2037@gmail.com
अमरघट्टी आधारभूत विद्यालय ओखलढुङ्गा 700110003 वडा नं.३ २०५२/०१/०१ आधारभूत सरकारी डील्ली लामीछाने ९७६९०१८५४५ lamichhanedilli4@gmail.com
बग्र आधारभूत विद्यालय बगडा 700110007 वडा नं.३ २०६५/०१/२५ आधारभूत सरकारी रमेश बहादुर मगर ९८४८६८४८८७ rameshmagar5@gmail.com
भैरव आधारभूत विद्यालय चवला 700110004 वडा नं.३ २०३५/०९/०५ आधारभूत सरकारी कृस्न बोहरा ९८६५७३१५४४ kbohara955@gmail.com
चौडेल आधारभूत विद्यालय चायकोट 700110001 वडा नं.३ २०३५/०१/०१ आधारभूत सरकारी एकम साउँद ९८६४७६८३४५ yakamsaud97@gmail.com
आदर्श आधारभूत विद्यालय वी.पी.नगर 700030006 वडा नं.१ २००२/०१/०१ आधारभूत सरकारी दल बहादुर बोहरा ९८४८६३२५९८ dalbdrbohara3@gmail.com
केदारमाण्डौ आधारभूत विद्यालय बडीकेदार 700110005 वडा नं.३ २०३३/०९/११ आधारभूत सरकारी भुवन बम मल्ल ९८६८४४४६७३ bambhuwan123@gmail.com
डुणा आधारभूत विद्यालय कडवानी 700030007 वडा नं.१ २०५४/१०/०८ आधारभूत सरकारी केशब बोहरा ९८४८४१८६८७ kbohara2055@gmail.com

Pages