FAQs Complain Problems

वयलगाउँ आधारभूत विद्यालय

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
यज्ञ राज विनाडी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८६४३१४७४२
विद्यालयको इमेल: 
bayalgaun988@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०३२/०९/०२
EMIS Code: 
700320001
ठेगाना: