FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना तर्जुमा का लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने बारेको सूचना

यस बडीकेदार गाउँपालिकाको आ.ब. ०७५।७६ को योजना तर्जुमाका लागि सूझाव प्रस्ताव गर्ने बारेको सूचना

आवेदन फाराम

ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत जलश्रोत विकास तथा जिविकोपार्जन क्रीयाकलापहरुमा सहजीकरणका लागि संक्षीप्त सूचि प्रयोजनका लागि

आवेदन फाराम

दस्तावेज: 

Map of Doti

दस्तावेज: 

Pages