FAQs Complain Problems

सरस्वती आधारभूत विद्यालय डाडामेलखाली

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
नेत्र बोहरा
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९७४६२५८९५३
विद्यालयको इमेल: 
airchakra9@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०६५/०१/०१
EMIS Code: 
700320013
ठेगाना: