FAQs Complain Problems

जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय बनेरी

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
नर बहादुर मौनी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८६८५०१३८५
विद्यालयको इमेल: 
info@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०४८/०२/०३
EMIS Code: 
700360004
ठेगाना: