FAQs Complain Problems

केदारेश्वर आधारभूत विद्यालय बाजबाटा

विद्यालयको तह:

विद्यालयको प्रकार:

प्र.अ.को नाम: 
मान बहादुर मौनी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९७४२३९९३१९
विद्यालयको इमेल: 
maunikushaldipa@gmail.com
स्थापना मिति: 
२०३२/०१/०१
EMIS Code: 
700360005
ठेगाना: