FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८०।०८१ को पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक श्रावण देखि पौष सम्मको स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 01/24/2024 - 14:52 PDF icon ilovepdf_merged.pdf
बडीकेदार गाउँपालिका खरिद नियमावली ८०/८१ 10/16/2023 - 13:17 PDF icon बडीकेदार खरिद नियमावली राजपत्र.pdf
प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:16 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड भत्ता सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:15 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
आवासिय विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:14 PDF icon आवासीय विद्यालय सञ्चालन अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधी २०८० (2).pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:13 PDF icon 7.कृषि विकास तथा पशुपंन्क्षी कार्यक्रम संचालन तथा अनुदान कार्यविधि २०८०.pdf
सामुदायिक विद्यालय समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:12 PDF icon ५. सामुदायिक विद्यालय समायोजन सम्बन्धी कार्यविधी २०७९.pdf
विद्यालय दिवाखाजा सम्बन्धि कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:11 PDF icon ५. सामुदायिक विद्यालय समायोजन सम्बन्धी कार्यविधी २०७९.pdf
सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालिकालाई दिईने महंगी भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 10/16/2023 - 13:08 PDF icon सामुदायिक सिकाइ.pdf
https://www.moljpa.gov.np/category/%e0%a4%aa%e0%a ८०/८१ 09/18/2023 - 10:01

Pages