FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०८०/०८१ को बजेट, निति तथा कार्यकर्म

८०/८१ 10/16/2023 - 13:02 PDF icon Red Book, 2080.pdf

budjet-final-078-09

७८।७९ 08/12/2021 - 11:41 PDF icon budjet-final-078-79.pdf

आ.ब. २०७८।०७९ को बजेट

७८।७९ 08/12/2021 - 11:35 PDF icon बजेट आ ब ०७८०७९.pdf

बडीकेदार गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६

७५/७६ 07/15/2019 - 18:50 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf

बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

७५/७६ 07/15/2019 - 18:49 PDF icon बडीकेदार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf

आ.ब. ०७६।०७७ को बजेट बक्तव्य

७६/७७ 06/26/2019 - 08:57 PDF icon आ.ब.०७६-०७७ बजेट.pdf

आ.ब. ०७६।०७७ बडीकेदार गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/26/2019 - 08:42 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७६।०७७.pdf

आ.ब. ०७५।०७६ को वडा कार्यालयहरुको चालु खर्च

७५/७६ 10/30/2018 - 14:18 PDF icon वडा कार्यालयको बजेट(1).pdf

बडीकेदार गाउँपालीकाको आ.ब. ०७५।०७६ को बजेट बक्तब्य

७५/७६ 07/23/2018 - 21:54 PDF icon badikedar budjet 075 -076.pdf

बडीकेदार गाउँपालीकाको आ.ब. ०७५।०७६ को निती तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/23/2018 - 21:14 PDF icon badikedar niti tatha karyakram 075-076.pdf

Pages